AFAD

12-13 Kasım 2020 tarihlerinde İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Modül 4 Çalıştayı yapılmıştır.

İl Afet Risk Azaltma Planı çalışmalarının başlatılması için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 6 ilimizi (Samsun, Adana, Afyon, Rize, Tekirdağ, Sivas) pilot il olarak seçmiş olup, bahsi geçen illerin 2020 yılı içerisinde planlarını tamamlaması hedeflenmektedir.

Sayın Valimiz Dr. Zülkif Dağlı’nın talimatları ile Samsun ilinde İRAP kapsamında çalışmalar Haziran ayında başlamıştır.

İl Afet Risk Azaltma Planında; Deprem, Sel ve Taşkın, Heyelan, Orman ve Kent Yangınları afet türleri olarak belirlenmiştir.

İRAP 5 modülden oluşmakta olup sırasıyla;

Modül 1: İlin Genel Durumu,

Modül 2: Tehlike ve Risk Değerlendirmeleri,

Modül 3: Mevcut Durum Analizi,

Modül 4: Afet Risk Azaltma Amaç, Hedef ve Eylemleri,

Modül 5: İzleme ve Değerlendirme

Bu kapsamda an itibariyle Modül1, Modül2 ve Modül 3 çalışmaları tamamlanmıştır.

12-13 Kasım 2020 tarihlerinde internet üzerinden 51 katılımcı kurum-kuruluş (Bölge ve İl Müdürlükleri, Üniversite, Sivil Toplum Kuruluşları) temsilcileri ile Modül 4 çalıştayı yapılmıştır. Bu çalıştayda, bir önceki çalıştay sonrası elde edilen veriler eyleme dönüştürülmüş ve amaç, hedef ve eylem tabloları oluşturulmuştur.

Kontrol Et

KAVAK KORONA TEYAKKUZUNDA

KAVAK KORONA TEYAKKUZUNDA

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “ Halkımızın sağlığı için ilgili tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz” dedi. …