Akademisyenlerimize TÜBİTAK Proje Desteği

TÜBİTAK “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2020 yılı 1. döneminde sunulan ve bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkan sağlanan projeler değerlendirildi ve 154 proje arasından desteklenmeye karar verilen projeler açıklandı.

Değerlendirme sonuçlarına göre Üniversitemiz Fatih Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk’ün “Matematiksel Düşünmeyi Merkeze Alan Argümantasyon Tabanlı Bir Öğretimin Sınıf Kültürü Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Sosyomatematiksel Normlar Üzerine Bir Çalışma” adlı projesi ile Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Medine Özmen’in “Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin İstatistiği Öğretme Bilgilerini Geliştirmeye Yönelik İstatistiksel Süreç Temelli Bir Eğitim Programının Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi” adlı projesi desteklenmeye karar verilen projeler arasında yer aldı.

Akademisyenlerimizi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu