DÜSAM Politika Konuşmalarında Bahattin Cizreli’yi Ağırladı

Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM), Politika Konuşmaları kapsamında Dr. Mehmet Talha Paşaoğlu ve Dr. İbrahim Yılmaz’ın moderatörlüğünde Bahattin Cizreli’yi ağırladı. Online bir platform üzerinden gerçekleştirilen programda “İnsanın Bütünsel Arayışına Cevap Olarak Sosyalist Anlam Sistemi” başlığı altında Cizreli, gerçekleştirdiği sunumla değerlendirmelerini izleyenlerin dikkatine sundu.

Çalışma, temelde din sosyolojisi alanında sivil din, politik din, seküler din ile örtülü din kavramsallaştırmalarını içeriyor”

Çalışma alanının din sosyolojisi olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Bahattin Cizreli, “Bu çalışma aslında benim doktora araştırmamın bir bölümü, dolayısıyla burada bazı parçaların anlatılmasında belirli yerler boş kalabilir, bunları sadece buraya bakarak cevaplamak mümkün değil. Ama soru cevap kısmında açabilirsek tamamlama şansımız olabilir. Biraz bu alana yakın olmak gerekiyor. Yani DÜSAM beni Politika Konuşmaları serisine davet etti. İşin içinde bir politik hareket boyutu var fakat bu çalışma, temelde din sosyolojisi alanında sivil din, politik din, seküler din ile örtülü din kavramsallaştırmalarını içeriyor” dedi.

“Türkiye sosyalist solu kendi anlam sistemini tam olarak dışsallaştıramadı”

Araştırma kapsamında Türkiye Sosyalist Soluna ilişkin doneler bulduğunu belirterek sözlerini sürdüren Cizreli, “Aslında model ideolojik grupların bir din gibi analizi edilmesi meselesidir bu çalışma. Bununla başlamadan önce kafamda şu vardı: Ben parça parça Türkiye Sosyalist Soluna dair bir dönemde bulduğum donelerle onu bir din grubu olarak inceleyebilirim. Doktorada bu çalışmayı yapmaya niyetlendiğimde aslında bununla ilgili devasa bir tecrübe olduğunu görmüş oldum. Şu an Türkiye’de daha zayıf, bu yaklaşımla yapılan çalışmalar sadece Kemalizm üzerine. İlk aklıma yakın zamanda Onur Atalay’ın Politik Din kitabı, yine Osman Özarslan’ın çıkardığı Kemalizm üzerine yazdığı Dekalog üst başlıklı kitabı ve çok erken dönemde Sibel Özbudun hocanın Kemalist mücadeleyi incelediği bir çalışması var. Kemalist Kürtler üzerine incelemeler var ama hepsinin ortak noktası aslında kendisini kamusal olarak gösterebilmiş bir modern ideolojiyi din ile mukayeseli bir şekilde incelemiş olmak. Ama Türkiye’de sosyalist sol iktidar olamadı. İktidar olamadığı gibi aslında pek çok siyasal akıma göre daha zayıf kaldı. Bu Türkiye sosyalist solunun kendi anlam sistemini tam olarak dışsallaştıramadığı anlamına geliyor. Bu da aslında muhalif bir grubun dini açıdan incelenmesini daha zor kılıyor,” şeklinde konuştu.

“İnsanın Bütünsel Arayışına Cevap Olarak Sosyalist Anlam Sistemi” başlıklı konuşma, dinleyenlerin aktif katılımı, soru ve katkılarıyla sona erdi.