İzmir Adliyesinde Görev Yapan 25. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarına Yönelik Seminer Düzenledi

İzmir Adliyesinde görev yapan 25. Dönem adli yargı hâkim ve savcı adaylarına Staj Koordinatörü İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Barış DUMAN’ın organizesi ile İzmir Cumhuriyet Savcısı Ali Osman KAYNAK tarafından 01.02.2021 tarihinde “Fikri Mülkiyet ve Haksız Rekabete İlişkin Suç Soruşturmalarının Usul ve Esasları” konulu seminer verildi.