BAKAN KARAİSMAİLOĞLU KABOTAJ BAYRAMINI KUTLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kabotaj
Kanunu’nun kabul edilişinin 94’üncü yılını kutlayarak, Türkiye’nin denizcilikte
çok önemli işlere imza attığını söyledi. Özellikle son 18 yılda Türkiye’nin
denizci kimliğini hatırlayacak adımların atıldığını belirten Karaismailoğlu,
“Ülkemiz tersanelerinde farklı cinslerde ürettiğimiz yeni gemilerin 2020 yılı
itibariyle millilik oranı yüzde 40-60 arasında değişmektedir. Hedefimiz yeni
inşa gemilerde yerlilik oranını yüzde 60-80 bandına yükseltmektir” dedi. Dış
ticaretin yüzde 90’ının denizyolu ile yapıldığına da işaret eden Bakan
Karaismailoğlu, Türkiye’nin turizm gelirlerinin 4 milyar dolarının ise deniz
turizminden elde edildiğini de vurguladı.
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin
karasuları ve limanları arasında deniz taşımacılığı haklarını yabancıların
kontrolünden kurtararak, bu hakları yalnızca Türk gemi ve vatandaşlarına
tanıyan Kabotaj Kanunu’nun kabul edilişinin 94’üncü yılını kutladı. Kabotaj
hakkının, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra elde edilen en önemli başarılardan
biri olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, 1926 yılında çıkarılan Kabotaj Kanunu
ile birlikte Türkiye’nin karasularında egemenlik ve bağımsızlığımızı ilan etmiş
olduğunun altını çizdi. Denizcilik sektörünün, bu kanun ile birlikte
güçlenerek, Türkiye’nin ekonomik alandaki kalkınmasına çok önemli katkılarda
bulunmuş ve uluslararası platformda değerli atılımlar gerçekleştirdiğini ifade
eden Bakan Karaismailoğlu, “Denizciliğe gereken önceliği vermek, deniz kaynaklarından
en verimli şekilde yararlanabilmek, bu alandaki rekabet gücümüzün ve
etkinliğimizin artırılması bakımından da büyük önem taşımaktadır. Bu şuurla,
denizciliğimizi milli ülkü haline getirdik ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın liderliğinde 18 yıllık süreçte bu alanda önemli başarılar elde
ettik” dedi.
 
-Dış
Ticaretin Yüzde 90’ının Denizyolu İle Yapılıyor
 
Karaismailoğlu, dış ticari taşımacılığının yaklaşık yüzde
90’ının denizyolu ile yapılmakta olduğunu ve Gayri Safi Milli Hasıla’daki
(GSMH) payının 18,4 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurgulayarak, “Ekonomide
yakalanan istikrar, denizcilik sektöründe de kendini göstermiş ve denizciliğin
birçok alanında önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir. Son dönemlerde,
denizciliğimizin her alanında kayda değer bir artış meydana gelmiştir”
ifadelerini kullandı.
Limanlarda elleçlenen yük miktarının 2003 yılında 190
milyon ton iken, 2019 yılında 484 milyon tona çıktığını anlatan Bakan
Karaismailoğlu, aynı dönemde, konteyner elleçleme sayısının da 4,5 kat artarak
11.5 milyona ulaştığını bildirdi. Kabotaj hattındaki yük taşımacılığının da 56
milyon tona yükseldiğini, yolcu taşımacılığının ise 150 milyon yolcuyu aştığını
belirten Karaismailoğlu, kabotajda, 13,5 milyon aracın taşındığını anlattı.
 
-Turizm
Gelirlerinin 4 Milyar Doları Denizlerde
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,
Türkiye’nin toplam dış ticareti içerisindeki deniz yolunun parasal değer olarak
payının, 2003 yılında 57 milyar dolarken, 2019 yılında 222,1 milyar dolara
yükselerek yüzde 290 oranında arttığını açıkladı. Türkiye’nin çok önemli bir
deniz ülkesi olduğunu ve 22 milyar Dolar’lık turizm gelirinin yaklaşık 4 milyar
Dolar’ının deniz turizminden elde edildiğini de vurgulayan Karaismailoğlu, 2004
yılından itibaren denizcilikle ilgili dijitalleşme çalışmalarını da
başlattıklarını anımsattı. Özellikle deniz trafiği takip sistemleri başta olmak
üzere birçok başarılı faaliyet yürütüldüğünü söyleyen Bakan Karaismailoğlu,
“Liman Yönetim Bilgi Sistemi ile seyir, çevre ve deniz ticareti operasyonları
yakından takip edilmektedir. Ticaret Bakanlığımız ile koordineli çalışarak ‘Tek
Pencere’ gibi birçok çalışmanın içerisinde yer almaktayız. Bunları yeterli
görmüyoruz. Özellikle vatandaşlarımız ve denizcilik sektörümüzün işlerini daha
da kolaylaştırmak amacıyla denizcilikte dijitalleşme çalışmalarına hız
kazandırmaktayız. Bu kapsamda, belge başvurularının kabulü ve belge
ücretlerinin tahsili dâhil tüm hizmetlerde giderek artan bir şekilde e-devlete
geçmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.
 
 -Gemi Sacı Yüzde 100 Yerli Kaynaklardan İmal
Edilecek
 
Türkiye’nin, gemi adamı yetiştirmede de dünya için önemli
bir kaynak olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, uluslararası standartlarda
eğitim veren ve Bakanlık tarafından akredite edilmiş 103 eğitim kurumu ve dünya
denizlerindeki gemilerde hizmet etmeye hazır 133 bin 721 aktif gemi adamı
olduğunun altını çizdi. Öte yandan tersanelerin de gelişimine bakıldığında 18
yılda önemli gelişmelerin yaşandığının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, 2002
yılında 37 olan tersane sayısının 83’e, yıllık üretim kapasitesinin ise 550 bin
dedveyt ton’dan 4,53 milyon dedveyt ton’a yükseldiğini açıkladı.
Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Yerlilik oranımızın da yükseldiği görülmektedir. Türkiye
lüks yat imalatında dünya üçüncüsüdür. Ayrıca sektörün önümüzdeki süreçte
gelişimini sürdürerek yeni istihdamlar sağlayabileceğine inanıyoruz.
Türkiye, gemi söküm endüstrisinde 2019 yılındaki 1,1 milyon
groston hacmiyle dünya genelinde yüzde 8,3’lük pay sahibi olup Avrupa’da
birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer almaktadır. Ülkemiz tersanelerinde
farklı cinslerde ürettiğimiz yeni gemilerin 2020 yılı itibariyle millilik oranı
yüzde 40-60 arasında değişmektedir. Yerlilik oranını arttırmaya yönelik olarak
gemi sacını yüzde 100 yerli kaynaklardan imal etmeye yönelik faaliyetlerimiz
devam etmektedir. Hedefimiz yeni inşa gemilerde yerlilik oranını yüzde 60-80
bandına yükseltmektir.”
 
 -Marmara Denizi’nin Tamamı Gemi Trafik
Hizmetleri Kapsamına Alınıyor
 
Bakan Karaismailoğlu, dünyada konteyner taşımacılığının da
diğer taşımacılık türlerinin önüne geçtiğini ve bu eğilimin sürmesinin
beklendiğini anlattı. Türkiye’deki mevcut liman yatırımlarının kapasitesinin bu
talebe cevap verse de, kombine taşımacılık anlamında gerekli mesafenin henüz
kat edilmediğini ifade eden Karaismailoğlu, Filyos ve Kuzey Ege gibi dev
limanlarla Türkiye’nin bu alandaki gücünü artıracaklarını vurguladı.
Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemini bir adım
daha ileriye taşıyarak Marmara Denizi’nin tamamının gemi trafik hizmetleri
kapsamına alınması amacıyla çalışmalara da başladıklarını belirten Bakan
Karaismailoğlu, “Mevcut sisteme ilave edilecek 5 adet trafik gözetleme
istasyonu vasıtası ile iki yeni hizmet sahası daha oluşturulacaktır. Yapılan bu
çalışma ile Türk Boğazlarının tamamını kapsayan bir gemi trafik hizmetleri
sistemine sahip olacağız. Sistemin kontrol ve yönetimi, Tekirdağ Marmara
Ereğlisi’nde bulunan Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi’mizde
kurulacak bir birim tarafından sağlanacaktır” dedi.
 
-“Türkiye
Denizciliğe Verilecek Önem Ölçüsünde Büyüyecektir”
 
Karaismailoğlu, 2023 vizyonu çerçevesinde, liman
yatırımlarını bütüncül bir bakış̧ açısıyla koordine ederek, çevreye duyarlı
ve sürdürülebilir liman uygulamalarının yaygınlaştırılmasını
hedeflediklerini ifade etti. Bakan Karaismailoğlu, liman alt yapılarının verimi
ve hizmet kalitesinin belirli bir seviyenin üzerinde tutulması amacıyla
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
tarafından ilgili kurumların koordine edilmesi suretiyle gerekli
tedbirlerin de alındığını açıklayarak, “Ülkemizin denizlerde sahip olduğu bu
zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek, dünya denizciliğinde hak
ettiğimiz yeri almamız hepimizin ortak dileğidir. Unutmayalım ki denize ve denizciliğe
verilecek önem ölçüsünde Türkiye Cumhuriyeti büyüyecek ve güçlenecektir”
ifadelerini kullandı.
 
-Denizcilik
sektöründe rota: ‘tam yol ileri’
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sektöre olan yakın
ilgi, destek ve geleceğe yön verecek öngörüleri sayesinde denizcilikte hatırı
sayılır bir ilerleme sağladıklarına dikkat çekerek, Türkiye’nin sektöre yön
veren bir değer konumuna gelebilmesi ve daha güçlü Türkiye hedefine
ulaşılabilmesi için var güçleri ile çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini
kaydeden Bakan Karaismailoğlu sözlerini şu ifadeler ile noktaladı:
 
“Türkiye’nin her alanda olduğu gibi denizcilik sektöründe
de rotası ‘tam yol ileri. Ülkemizin sektöre gönül ve emek veren
arkadaşlarımızla hedeflerine çok daha süratle ilerleyeceğine inanıyorum.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı