OMÜSEM Eğitimlerini Tamamladı

OMÜSEM Eğitimlerini Tamamladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sürekli Eğitim Merkezince (OMÜSEM) uzaktan eğitim yöntemiyle; Doç. Dr. Pınar Sökülmez Kaya ve Öğr. Gör. Dr. Canan Asal Ulus’un “Spor ve Beslenme Kursu“,  Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz’in “SPSS Uygulamalı Temel Düzey Veri Analizi Eğitim Programı” gerçekleştirildi.
Beslenme ve Diyetetik ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümleri öğrencilerinin katıldığı “Spor ve Beslenme Kursu”nda; spor tanımı ve spor dallarına giriş, sporcu beslenmesinde karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitamin ve mineraller, ergojenik yardımcılar, doping, besin takviyeleri ve su. Ayrıca spor dallarına özgü beslenme, müsabaka öncesi, sırası ve sonrası beslenme, özel diyet ihtiyacı bulunan sporcular için beslenme, vücut kompozisyonu değerlendirme konuları anlatıldı, menü planlaması yapıldı.
Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, SPSS Uygulamalı Temel Düzey Veri Analizi Eğitim Programında ise SPSS menü ve araç çubukları, değişkenleri tanımlama, veri girişi yapma, betimsel istatistik, parametrik testler, pearson korelasyon testi, t testi, ANOVA testi, parametrik olmayan testler, Spearman testi, Mann Whitney U testi Kruskal Wallis testi ve yorumlamaları ile regresyon, kategorik veri analizi konularını anlattı.
Pandemi öncesinde Samsun ve çevre illere eğitim veren OMÜSEM;  yaptığı uzaktan eğitimlerle ülkemizin farklı illerinde yaşayan kişilere ulaştı. Her iki eğitimin de ilgi gördüğünü belirten Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Esat Şanlı, OMÜSEM’in uzaktan eğitimlerinin farklı konularda devam edeceğini söyledi.

Kontrol Et

27. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

27. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu …