Sağlıkta İnovasyon ve İnovatif Ürün Geliştirme Eğitimi Son Dersi

YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı )tarafından, Türkiye’de yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik gerçekleştirilen “Uluslararası Öğrenci Akademisi” kapsamında TÜSEB tarafından düzenlenen, “Sağlıkta İnovasyon ve İnovatif Ürün Geliştirme Eğitimi” sona erdi.

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Doğan Merih tarafından 10 hafta boyunca verilen eğitimlerde, sağlık alanında eğitim gören uluslararası öğrenciler, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi açısından hayati öneme sahip inovasyon kavramı ve fikirden ürüne giden inovasyon sürecinin tüm basamaklarını deneyimledi. Öğrenciler, inovatif ürün geliştirme, inovatif ürün tanıtımı ve inovatif ürünlerde iş modeli oluşturma konularında ödüllü yarışmalar ile aldıkları teorik eğitimi pratik ile birleştirdi.

İlk dersten itibaren öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği “Sağlıkta İnovasyon ve İnovatif Ürün Geliştirme Eğitimi” TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan’ın katıldığı kapanış dersi ile sona erdi. Prof. Dr. Erhan Akdoğan, TÜSEB’ in nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlamak misyonu ile düzenlediği eğitimin değerlendirmesini yaparken,  TÜSEB’ in sağlık alanındaki faaliyetleri, kişisel deneyimleri ve inovatif çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Kapanış dersi öğrencilerin TÜSEB Başkanının derse katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirmeleri ve derse yönelik temenniler ile sona erdi.