Türk Fındığı İtalyan Basınında

Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü’nün Türk Fındığı üzerinde yaptığı çalışmalar İtalyan fındık medyasında yer aldı.

Değerli orman ağacı türlerimizden​ Türk  Fındığı (Corylus colurna L)Ülkemizde doğal olarak yetişen ve değerli yapraklı türlerimizden biri olan Türk Fındığı sahip olduğu özellikleriyle İtalyan basınında yer buldu.Dünya literatürlerinde ‘Turkish Filbert’ veya ‘Turkish Hazelnut’ yani Türk Fındığı adıyla bilinmektedir. Ülkemizdeki diğer fındık türlerinden tek gövdeli ağaç formunda oluşu ile ilk bakışta kolaylıkla ayrılabilmektedir.
Türk Fındığı, ülkemizde Batı Anadolu Kazdağı, Bolu, Kastamonu, Karabük-Yenice, Rize ve Trabzon yörelerinde doğal olarak yetişmektedir. Ülkemiz dışında ise Doğu Avrupa (Balkanlar, Romanya), Batı Asya (Kafkasya, İran)’a kadar olan bölgede yayılış göstermektedir.
Yapılan araştırmalar Türk Fındığı yüksek kaliteli odun yapısı nedeniyle mobilya üretimi için uygun olduğunu göstermektedir. Direkt odun hammaddesi kullanımının yanında odun dışı orman ürünü olarak da yararlanılmaktadır. Bazı yörelerde meyvesi direkt olarak yenildiği gibi, Bolu yöresinde ‘Bolu fındık şekeri’ ve ‘Bolu çikolatası’ şekerlemelerinin hammaddesini oluşturmakta ve aranan tür olmaktadır. Köylüler topladıkları ürünlerini şeker imalatçılarına satarak ek gelir elde etmektedir.
Estetik görüntüsünden dolayı park ve bahçelerde peyzaj çalışmalarında kullanılmaktadır. Ayrıca egzoz gazlarına, hava kirliliğine dayanıklı oluşundan dolayı da şehirlerde yol boyunca tercih edilen türlerdendir.
Ayrıca yapılan araştırmalarda Türk fındığı, İçerisinde barındırdığı oleik asit ile sindirim sistemi ve insülin konsantrasyonu üzerinde olumlu etkileri olduğu görülmüştür.  İnsan sağlığı için pek çok faydaları bulunan meyvesi yanında yaprakları da değerlidir. Yapraklarında bulunan güçlü antioksidan madde ile kalp ve damar hastalıklarını iyileştirici etkisi de bulunmaktadır.
Şu anda Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü; Tarım ve Orman Bakanlığının YÖK ile imzalamış olduğu protokol doğrultusunda Türk Fındığı doğal popülasyonlarında meyve ve gövde kalitesi tespit çalışmalarına devam etmektedir.