TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

ÖN BAŞVURU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

 

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

(16 Mart-07 Nisan 2021)

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından 16 Mart-07 Nisan 2021 tarihleri arasında Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı düzenlenecektir.

 

Program Süresi:

Program süresi 4 haftadır (50 saat teorik, 25 saat uygulama olmak üzere toplam 75 saat).

 

Teorik dersler ve Uygulama dersleri çevrimiçi (online) olarak Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 18.00-22.00 saatleri arasında yapılacaktır. Hâlihazırda A1, A2, B1, B2 ve C1 kurlarında 400 civarı öğrencimiz olup uygulama dersleri alanın yetkin öğretim üyelerinin koordinasyonunda yürütülecektir.

 

Sertifika Programının Amacı:

Dünyada Türk diline ve kültürüne olan ilginin giderek artması sonucu Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi gelişen bir bilim dalı hâline gelmiştir. Türkçeye duyulan bu ilgi, yurtiçinde ve yurtdışındaki Türkçe Öğretim Merkezlerinin sayısının artmasını sağlamış; yeni bir istihdam alanı doğurmuştur. Bu sertifika programı, artan istihdam ihtiyacına dönük olarak, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında çalışmayı düşünen ya da çalışmakta olan bireylerin bilgi ve donanımlarını artırmayı ve meslekî becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Sertifika Programımızı bu amaç doğrultusunda, ülkemizin çeşitli üniversitelerinde görev yapmakta olan ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda uzun yıllara dayalı tecrübeye sahip öğretim üyelerinden oluşan uzman bir ekiple düzenliyoruz. Sertifika programında katılımcılara aşağıdaki bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir:

 

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin yurtdışındaki Türkçe öğretimi faaliyetlerine ilişkin bilgi sahibi olmak,
 • Dil öğretiminin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Dil öğretimi ve kültür aktarımı ilişkisini kavramak,
 • Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında yetkinlik kazanmak,
 • Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında güncel yaklaşım, yöntem ve teknikleri öğrenmek ve bunları uygulayabilmek,
 • Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında dört temel dil becerisine (okuma, konuşma, dinleme, yazma) dönük uygulamalar yapabilmek,
 • Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanına yönelik uygun kaynakları ve materyalleri seçebilmek, geliştirebilmek ve kullanabilmek,
 • Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında geçerli ölçme, değerlendirme ve sınav tekniklerini kavramak,
 • Farklı coğrafyalardan gelen ve farklı öğrenme pratiklerine sahip öğrencilerle etkileşimde bulunabilmek, bu öğrencilere dönük öğretme / öğrenme uygulamaları yapabilmek,
 • Dil öğretiminde karşılaşılan sorunlara çözüm bulabilmek,
 • Farklı kurlara uygun metinler seçebilmek, oluşturabilmek.

 

Sertifika Programına Katılım Şartları:

Programa başvuru yapabilmek için aşağıdaki bölümlerde lisans/lisansüstü öğrenim görmüş/görüyor olmak:

 

Türkçe Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Bilimi

Çağdaş Türk Lehçeleri

Dilbilim

Yabancı Diller Eğitimi Bölümleri

Ön Başvuru Tarihleri:

03 Şubat-26 Şubat 2021

 

Kesin Kayıt Tarihleri

27 Şubat-15 Mart 2021

 

Not 1: Ön kayıt aşamasında başvuru yapacak adaylardan indirimsiz kurs ücretinin %10’unu yatırmaları talep edilmektedir. Eğitimler talepler toplandıktan sonra yeter sayıya ulaşırsa açılacaktır. TOGÜ TÖMER, söz konusu uzaktan eğitim etkinliğini erteleme ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. Katılımcıların yapmış oldukları ön kayıt ödemeleri eğitim faaliyetinin TOGÜ TÖMER tarafından iptali durumunda iade edilir. Ön kayıt başvurusu yaptığı hâlde açılan eğitimleri için kesin kaydını yaptırmayan katılımcıların ön kayıt için yatırdıkları ücretler iade edilmez.

 

Not 2: Kursun ön kayıtta yeter sayıya ulaşması durumunda kurs ücretinin kalanı kesin kayıtta yatırılacaktır. İndirimli ücretten yararlanmak isteyen katılımcıların, katılımcı türünü gösteren indirim belgesini kesin kayıt sırasında sisteme yüklemeleri ve kursun kalan ücretini de yine indirimli ücret üzerinden yatırmaları talep edilmektedir.

 

TOGÜ TÖMER’in resmî web sayfasında (tomer.gop.edu.tr) yer alan başvuru formunu çevrim içi (online) olarak doldurabilirsiniz. Sorularınız için sosyal medya hesaplarımız ya da togutomer@gop.edu.tr e-posta adresimiz aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.

 

Sertifika programımıza kayıt ücreti 1000 TL’dir. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri, mezunları ve personeli için kayıt ücreti 900 TL’dir

 

Kesin kayıt sırasında, program ücretinin (1000 TL) ödendiğini gösteren dekontu ve sertifikada kullanılmak üzere bir adet fotoğrafınızı dijital olarak başvuru formuna yüklemeniz gerekmektedir.

 

 

Hesap Adı:

TOGÜ Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hesap No: 2637 35215644-5191

Iban No: TR 3300 0100 2637 3521 5644 5191

Ziraat Bankası Gaziosmanpaşa Tokat Şubesi

 

Açıklama kısmında “TOGÜ TÖMER TYDOÖS+ Kursiyerin adı ve soyadı+ TC kimlik numarası” olmalıdır.

Taksitle ya da kredi kartı ile ödeme yapılamamaktadır.

 

PROGRAMI BAŞARI İLE TAMAMLAMA KRİTERİ:

Sertifika programı kapsamındaki derslerin tamamlanması sonrası, 08.04.2021 tarihinde 18.00-21.00 saatleri arasında çevrim içi (online) sınav yapılacaktır. Sınavda başarılı olan (60 ve üzeri not başarılı olarak kabul edilecektir.) adayların sertifikaları ıslak imzalı olarak en kısa sürede hazırlanacaktır.

 

DEVAM ZORUNLULUĞU

 

Program süresi 4 haftadır (50 saat teorik, 25 saat uygulama olmak üzere toplam 75 saat).

Teorik dersler için en az 40 saat devam zorunluluğu vardır.

Uygulama dersleri 25 saat olup devamsızlık hakkı bulunmamaktadır.