Vali Dr. Ozan Balcı’nın Gazi Osman Paşa’yı Anma Mesajı

Aziz milletimiz, şanlı tarihimiz boyunca, vatanı, bayrağı, bağımsızlığı ve kutsal saydığı değerleri uğruna istiklal ve istikbalini canı pahasına korumayı ilke edinmiş ve bağrından pek çok kahraman çıkarmıştır.
Tokatlı olmasından şeref duyduğumuz hemşehrimiz Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa yaşamı boyunca birçok savaşta ve birçok farklı bölgede önemli hizmetler veren büyük bir komutan, şerefli bir kahraman ve önemli devlet adamıdır.
“93 Harbi” diye bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndaki savunması ile dünya harp tarihinde emsaline ender rastlanan bir başarı kazanan ve kahramanlık gösteren Gazi Osman Paşa bu savaştaki, üstün savunma zekası ve dirayetiyle düşman komutanlarının bile saygısını kazanmış, tarihimize silinmez bir iz bırakmıştır. Plevne Muharebelerinde gösterilen mücadele ve vatan sevgisi, ezgilerle dillerden dillere aktarılmaya devam edecek, gönüllerimizi ebediyete kadar fethedecektir.
Şartlar ne olursa olsun milleti ve memleketi için canla başla çalışanların emeğini asla zayi olmaz. Bu gerçeğin en güzel örneği Gazi Osman Paşa’dır. O hala önümüzde büyük bir komutan şerefli bir kahraman olarak durmaktadır.
Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 121. yıl dönümünde başta Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa olmak üzere tüm kahramanlarımızı sevgi, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.